6. července

na strahovských hradbách
 


6. července na

strahovských hradbách

[:stáli sokolíci:]
v dlouhých hustých řadách.
 


V dlouhých hustých řadách
s vlajícím praporem
[:smutně pohlíželi:]
na vrch za Břevnovem.
 

 

Na vrch za Břevnovem
směrem k Bílé hoře,
[:hádej sokolíku:]
kdo to tam as oře.
 

 

Oře tam Čechyně,
máti naše drahá
[:ta nám vyorává:]
naše stará práva.
 


Naše stará práva
jsou tam zašlapána
[:od různých nepřátel:]
jsou tam pošlapána.
 


Orej máti, orej,
práva nám vyorej,
[:až nebudeš moci:]
sokola zavolej.
 

 

Sokola zavolej 
od matičky Prahy,
[:ten ti dopomůže:]
zahnat naše vrahy.
 

 

Naše vrahy zahnat
do pekel kam patří
[:a pak zvolej:]
sláva, sláva, nazdar bratři.